DÜNYA PİYLƏNMƏ ilə mübarizə GÜNÜ 2021

həsr olunmuş

Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans

online

DÜNYA PİYLƏNMƏ ilə mübarizə GÜNÜ 2021

həsr olunmuş

Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans

online

4 Mart 2021 – Dünyada Piylənmə ilə mübarizə Günüdür

Bizim məqsədimiz, xüsusilə indi - “COVID-19”-un cəmiyyətimizə və dünyamıza təsir etdiyi bir zamanda piylənmə ilə mübarizə aparmaq üçün əhali arasında maarifləndirmə işlərini artırmaq, bu sahədə biliklərimiz və təcrübəmizi paylaşmaq və mübarizə sistemlərini gücləndirməkdir.

Bu il nəinki piylənməsi olan insanlar üçün çətin keçdi, həmçinin bütün dünyaya piylənmənin həmişəkindən daha çox diqqət və anlayış tələb etdiyini göstərdi. Piylənmə ilə “COVID-19” arasındakı mürəkkəb və təhlükəli qarşılıqlı əlaqə piylənmənin profilaktikası və müalicəsinə ehtiyac olduğunu bir daha xatırlatdı və hər kəsin – dövlətlərin, səhiyyə işçilərinin, piylənməsi olan insanların və geniş ictimaiyyətin bu işdə böyük rolu olduğunu göstərdi.

Bu səbəbdən, Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) 2021-ci il Dünya Piylənmə ilə Mübarizə gününü Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Tədbir onlayn – konfrans formatında təşkil olunyb və bu sahədə çalışan müxtəlif ixtisaslı həkimləri - terapevtlər, kardioloqlar, endokrinoloqlar, diyetoloqlar, nutrisioloqlar, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanları və təşkilatları bir araya gətirilib. Beynəlxalq konfransın fəal iştirakçılarına sertifikat verilib. Qeyd edək ki, bu, davamlı tibbi təhsil üzrə  Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditə edilmiş tədbirdir.

Konfransda Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Azərbaycan və müxtəlif ölkələrin bu sahə üzrə mütəxəssis həkimlərinin məruzələri olub.

Birlikdə daha sağlam bir gələcək yarada bilərik!

Bizim dəyərli tərəfdaşlarımız!

4 Mart 2021 – Dünyada Piylənmə ilə mübarizə Günüdür

Bizim məqsədimiz, xüsusilə indi - “COVID-19”-un cəmiyyətimizə və dünyamıza təsir etdiyi bir zamanda piylənmə ilə mübarizə aparmaq üçün əhali arasında maarifləndirmə işlərini artırmaq, bu sahədə biliklərimiz və təcrübəmizi paylaşmaq və mübarizə sistemlərini gücləndirməkdir.

Bu il nəinki piylənməsi olan insanlar üçün çətin keçdi, həmçinin bütün dünyaya piylənmənin həmişəkindən daha çox diqqət və anlayış tələb etdiyini göstərdi. Piylənmə ilə “COVID-19” arasındakı mürəkkəb və təhlükəli qarşılıqlı əlaqə piylənmənin profilaktikası və müalicəsinə ehtiyac olduğunu bir daha xatırlatdı və hər kəsin – dövlətlərin, səhiyyə işçilərinin, piylənməsi olan insanların və geniş ictimaiyyətin bu işdə böyük rolu olduğunu göstərdi.

Bu səbəbdən, Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) 2021-ci il Dünya Piylənmə ilə Mübarizə gününü Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Tədbir onlayn – konfrans formatında təşkil olunub və bu sahədə çalışan müxtəlif ixtisaslı həkimləri - terapevtlər, kardioloqlar, endokrinoloqlar, diyetoloqlar, nutrisioloqlar, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanları və təşkilatları bir araya gətirilib. Beynəlxalq konfransın fəal iştirakçılarına sertifikat verilib. Qeyd edək ki, bu, davamlı tibbi təhsil üzrə  Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditə edilmiş tədbirdir.

Konfransda Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Azərbaycan və müxtəlif ölkələrin bu sahə üzrə mütəxəssis həkimlərinin məruzələri olub.

Birlikdə daha sağlam bir gələcək yarada bilərik!

Bizim dəyərli tərəfdaşlarımız!

4 Mart 2021 – Dünyada Piylənmə ilə mübarizə Günüdür

Bizim məqsədimiz, xüsusilə indi - “COVID-19”-un cəmiyyətimizə və dünyamıza təsir etdiyi bir zamanda piylənmə ilə mübarizə aparmaq üçün əhali arasında maarifləndirmə işlərini artırmaq, bu sahədə biliklərimiz və təcrübəmizi paylaşmaq və mübarizə sistemlərini gücləndirməkdir.

Bu il nəinki piylənməsi olan insanlar üçün çətin keçdi, həmçinin bütün dünyaya piylənmənin həmişəkindən daha çox diqqət və anlayış tələb etdiyini göstərdi. Piylənmə ilə “COVID-19” arasındakı mürəkkəb və təhlükəli qarşılıqlı əlaqə piylənmənin profilaktikası və müalicəsinə ehtiyac olduğunu bir daha xatırlatdı və hər kəsin – dövlətlərin, səhiyyə işçilərinin, piylənməsi olan insanların və geniş ictimaiyyətin bu işdə böyük rolu olduğunu göstərdi.

Bu səbəbdən, Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) 2021-ci il Dünya Piylənmə ilə Mübarizə gününü Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Tədbir onlayn – konfrans formatında təşkil olunub və bu sahədə çalışan müxtəlif ixtisaslı həkimləri - terapevtlər, kardioloqlar, endokrinoloqlar, diyetoloqlar, nutrisioloqlar, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanları və təşkilatları bir araya gətirilib. Beynəlxalq konfransın fəal iştirakçılarına sertifikat verilib. Qeyd edək ki, bu, davamlı tibbi təhsil üzrə  Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditə edilmiş tədbirdir.

Konfransda Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Azərbaycan və müxtəlif ölkələrin bu sahə üzrə mütəxəssis həkimlərinin məruzələri olub.

Birlikdə daha sağlam bir gələcək yarada bilərik!

Bizim dəyərli tərəfdaşlarımız!

4 Mart 2021 – Dünyada Piylənmə ilə mübarizə Günüdür

Bizim məqsədimiz, xüsusilə indi - “COVID-19”-un cəmiyyətimizə və dünyamıza təsir etdiyi bir zamanda piylənmə ilə mübarizə aparmaq üçün əhali arasında maarifləndirmə işlərini artırmaq, bu sahədə biliklərimiz və təcrübəmizi paylaşmaq və mübarizə sistemlərini gücləndirməkdir.

Bu il nəinki piylənməsi olan insanlar üçün çətin keçdi, həmçinin bütün dünyaya piylənmənin həmişəkindən daha çox diqqət və anlayış tələb etdiyini göstərdi. Piylənmə ilə “COVID-19” arasındakı mürəkkəb və təhlükəli qarşılıqlı əlaqə piylənmənin profilaktikası və müalicəsinə ehtiyac olduğunu bir daha xatırlatdı və hər kəsin – dövlətlərin, səhiyyə işçilərinin, piylənməsi olan insanların və geniş ictimaiyyətin bu işdə böyük rolu olduğunu göstərdi.

Bu səbəbdən, Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) 2021-ci il Dünya Piylənmə ilə Mübarizə gününü Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Tədbir onlayn – konfrans formatında təşkil olunub və bu sahədə çalışan müxtəlif ixtisaslı həkimləri - terapevtlər, kardioloqlar, endokrinoloqlar, diyetoloqlar, nutrisioloqlar, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanları və təşkilatları bir araya gətirilib. Beynəlxalq konfransın fəal iştirakçılarına sertifikat verilib. Qeyd edək ki, bu, davamlı tibbi təhsil üzrə  Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditə edilmiş tədbirdir.

Konfransda Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Azərbaycan və müxtəlif ölkələrin bu sahə üzrə mütəxəssis həkimlərinin məruzələri olub.

Birlikdə daha sağlam bir gələcək yarada bilərik!

Bizim dəyərli tərəfdaşlarımız!

Konfransda sizi nə gözləyir?

 Piylənmə ilə mübarizə sahəsində görkəmli alimlərin və mütəxəssislərin çıxışı

Piylənmənin profilaktikası sahəsində son elmi tədqiqatlar barəsində məlumatlar 

Beynəlxalq konfransda iştirak təcrübəsi

Azərbaycanlı və xarici mütəxəssislərdən bir çox praktik və maraqlı məlumatlar

Həkim və qeyri-həkim auditoriyası üçün dəyərli biliklər

Dünya Piylənmə gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirakçı sertifikatı

Konfransda sizi nə gözləyir?

 Piylənmə ilə mübarizə sahəsində görkəmli alimlərin və mütəxəssislərin çıxışı

Piylənmənin profilaktikası sahəsində son elmi tədqiqatlar barəsində məlumatlar 

Beynəlxalq konfransda iştirak təcrübəsi

Azərbaycanlı və xarici mütəxəssislərdən bir çox praktik və maraqlı məlumatlar

Həkim və qeyri-həkim auditoriyası üçün dəyərli biliklər

Dünya Piylənmə gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirakçı sertifikatı

TƏDBİRİN PROQRAMI:

I-ci Sessiya 

II-ci Sessiya 

III-cü Sessiya 

IV-cü Sessiya 

 I-ci Sessiya “Piylənmə tibbi-sosial problemidir” 

“Piylənməyə qarşı mübarizə səhiyyə sisteminin və dövlətin prioritet vəzifələrindən biridir”

Dr. Qəhrəman Haqverdiyev (Azərbaycan)

Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (ISIM-in ) direktoru

“Dünya Piylənmə Günü 2021”

Dr. Sevinc Zaman (Azərbaycan)

ANDOP-un (Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin profilaktikası Akademiyası) rəhbəri

“Artıq çəki və piylənmə bu günün ciddi problemləridir”

Dr. Hande Harmançı (Türkiyə)

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ölkə ofisinin rəhbəri

“Piylənmənin idarə olmasında təlimlərin və mariflənmənin rolu”

Dr. Olivia Barata Cavalcanti (Böyük Britaniya)

Dünya Piylənmə Federasiyasının (WOF) Elm və Proqramlar üzrə rəhbəri

 “Aşağı ətraflarda xroniki venoz çatışmazlıq, aşağı ətraflarda ödemlər, limfedema, lipodema və artıq çəki: risk faktorundan nəticəyə doğru”

Dr. Vüqar Fəttah-Pur (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ADHTİ-nin «Damar cərrahiyyəsi kursu ilə cərrahiyyə» kafedrasının dosenti, AÜDCA-nın Xroniki yara və Diabetik ayaq üzrə işçi qrupunun rəhbəri, İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin direktoru

“Piylənmə və Arterial hipertenziya”

Prof., t.e.d., İsax Mustafayev (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrası, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri

“Kardiovaskulyar patologiyalar və qidalanma”

Dr. Yasmin Rüstəmova (Azərbaycan)

ATU TCK Kardiologiya və kardiocərrahiyyə şöbəsinin II daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti

“Ölkəmizdə Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyənin dünəni, bu günü və gələcəyi”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

II-ci Sessiya "EASO-OMFT (Obesity Management Task Force)" 


“Piylənmə bir xronik xəstəlik kimi”

Prof. Abd Tahrani (Böyük Britaniya)

Birminhem Universiteti (UOB), Milli Tibbi Araşdırmalar İnstitutunun doktoru, “Heart of England NHS Foundation Trust” təşkilatının rəhbəri və fəxri məsləhətçi-endokrinoloqu

“Piylənmə ilə əlaqəli klinik fəsadlar”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq. Piylənmə üzrə beynalxalq mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piylənmənin fərdi və kliniki stiqması”

Prof. Luca Busetto (İtaliya)

Piylənmənin Tədqiqat və İnteqrasiyalı İdarəetmə Mərkəzinin - Padova Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər üzrə mütəxəssisi

“Piylənmənin multidissiplinar idarəedilməsi”

Prof. Volkan Demirhan Yumuk  (Türkiyə)

 İstanbul Üniversiteti Cerrehpaşa Tibb Fakültəsi Endokrinoloji, Metabolizma və Diyabet şöbəsi

“Müalicəvi qidalanma”

Prof. Maria Hassapidou (Yunanıstan)

Beynəlxalq Yunan Universitetinin Nutrisiologiya Elmləri və Pəhriz Bölümünün müdiri

Piylənmənin idarəedilməsində fiziki aktivlik”

Prof. Jean-Michel Oppert (Fransa)

Paris Pitié-Salpêtrière Universitet Xəstəxanasının Nutrisiologiya, Ürək və Metabolizma şöbəsinin müdiri 

“Piylənmənin müalicəsində  istifadə olunan dərmanlar”

Prof. Paolo Sbraccia (İtaliya)

Tor Vergata-da Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin rəhbəri,
Daxili Xəstəliklər üzrə İxtisas Məktəbinin direktoru və Diyetologiya Kursunun sədri.

“Piylənmənin cərrahiyyə yolu”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

 III-cü Sessiya “Piylənmə və komorbid xəstəliklər”


“Nutrigenetikanın piylənməyə təsiri”

Prof. Karmelo Ricco (İtalya)

Roma UNICUSANO Universitetinin Tibb və Cərrahiyyə Doktoru, Beynəlxalq Klinik Bəslənmə Akademiyasının (A.I.Nu.C.) prezidenti

 “COVID-19 və piylənmə: Hərəkətə keçmək vaxtıdır”

Prof. Feray Akbaş (Türkiyə)

Sağlıq Elmləri Üniversiteti, İstanbul Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin müdiri

“Piylənməsi olan xəstələrdə ŞD tip 2 nəzarətinin optimallaşdırılması”

Prof., t.e.d., Valeh Mirzəzadə (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədri

“Piylənmə prediabetin risk amili kimi”

Dr. Sədaqət Sultanova (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d. , Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədr müavini

“Piylənməsi olan  xəstələrdə tip 2 diabetin müalicəsində antidiabetik dərman seçiminin əsasları”

Prof. Dilek Yazıcı (Türkiyə)

Daxili Tıbb Şöbəsi, Daxili Xəstəliklər, Endokrinoloji və Metabolizma şöbəsi

“ŞD tip 2 xəstələrində bariatrik cərrahiyyənin istifadəsinin nəticələri”

Dr. Gülay Məmmədova (Azərbaycan)

Həkim-endokrinoloq, HB Güvən Klinikası, ADHTI, Terapiya kafedrasının doktorantı

 II – ci Panel  SATELLİT- SIMPOZIUM “VENATURA”

 “ŞD tip 2 xəstələrində funksional yanaşma”

Uzm. Dr. Aytac Karadağ (Türkiyə)

Memorial Bahçelievler Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər Bölümü

 IV-cü Sessiya “Piylənmənin profilaktikası və sağlam həyat tərzi” 

“Piylənmə və mikrobiota”

PhD. Dr. Gülüstan Babayeva (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

“Sağlıqlı kilovermənin qaydaları”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Qida mütəxəssisi, diyetoloq, piylənmənin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piy toxuması və irizin hormonu”

Dr. Gülsüm Hüseynova (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Uşaq piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

“İnsulinrezistentliyin yaranmasında kortizolun rolu”

Dr. Nərmin Novruzova (Azərbaycan)

Həkim-dietoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Insulin dirəncinin müalicəsində qida əlavələrinin rolu”

Dr. Şumarə Qaracayeva (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Türkiyə Funksional Tibb Akademiyası məzunu, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Piylənmənin və aterosklerozun müalicə və profilaktikasında Omeqa-3 rolu”

Dr. İradə Abdullayeva

Həkim-diyetoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

TƏDBİRİN PROQRAMI:

I-ci Sessiya 

II-ci Sessiya 

III-cü Sessiya 

IV-cü Sessiya 

 I-ci Sessiya “Piylənmə tibbi-sosial problemidir” 

“Piylənməyə qarşı mübarizə səhiyyə sisteminin və dövlətin prioritet vəzifələrindən biridir”

Dr. Qəhrəman Haqverdiyev (Azərbaycan)

Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (ISIM-in ) direktoru

“Dünya Piylənmə Günü 2021”

Dr. Sevinc Zaman (Azərbaycan)

ANDOP-un (Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin profilaktikası Akademiyası) rəhbəri

“Artıq çəki və piylənmə bu günün ciddi problemləridir”

Dr. Hande Harmançı (Türkiyə)

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ölkə ofisinin rəhbəri

“Piylənmənin idarə olmasında təlimlərin və mariflənmənin rolu”

Dr. Olivia Barata Cavalcanti (Böyük Britaniya)

Dünya Piylənmə Federasiyasının (WOF) Elm və Proqramlar üzrə rəhbəri

 “Aşağı ətraflarda xroniki venoz çatışmazlıq, aşağı ətraflarda ödemlər, limfedema, lipodema və artıq çəki: risk faktorundan nəticəyə doğru”

Dr. Vüqar Fəttah-Pur (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ADHTİ-nin «Damar cərrahiyyəsi kursu ilə cərrahiyyə» kafedrasının dosenti, AÜDCA-nın Xroniki yara və Diabetik ayaq üzrə işçi qrupunun rəhbəri, İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin direktoru

“Piylənmə və Arterial hipertenziya”

Prof., t.e.d., İsax Mustafayev (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrası, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri

“Kardiovaskulyar patologiyalar və qidalanma”

Dr. Yasmin Rüstəmova (Azərbaycan)

ATU TCK Kardiologiya və kardiocərrahiyyə şöbəsinin II daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti

“Ölkəmizdə Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyənin dünəni, bu günü və gələcəyi”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

II-ci Sessiya "EASO-OMFT (Obesity Management Task Force)" 

“Piylənmə bir xronik xəstəlik kimi”

Prof. Abd Tahrani (Böyük Britaniya)

Birminhem Universiteti (UOB), Milli Tibbi Araşdırmalar İnstitutunun doktoru, “Heart of England NHS Foundation Trust” təşkilatının rəhbəri və fəxri məsləhətçi-endokrinoloqu

“Piylənmə ilə əlaqəli klinik fəsadlar”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq. Piylənmə üzrə beynalxalq mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piylənmənin fərdi və kliniki stiqması”

Prof. Luca Busetto (İtaliya)

Piylənmənin Tədqiqat və İnteqrasiyalı İdarəetmə Mərkəzinin - Padova Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər üzrə mütəxəssisi

“Piylənmənin multidissiplinar idarəedilməsi”

Prof. Volkan Demirhan Yumuk  (Türkiyə)

 İstanbul Üniversiteti Cerrehpaşa Tibb Fakültəsi Endokrinoloji, Metabolizma və Diyabet şöbəsi

“Müalicəvi qidalanma”

Prof. Maria Hassapidou (Yunanıstan)

Beynəlxalq Yunan Universitetinin Nutrisiologiya Elmləri və Pəhriz Bölümünün müdiri

Piylənmənin idarəedilməsində fiziki aktivlik”

Prof. Jean-Michel Oppert (Fransa)

Paris Pitié-Salpêtrière Universitet Xəstəxanasının Nutrisiologiya, Ürək və Metabolizma şöbəsinin müdiri 

“Piylənmənin müalicəsində  istifadə olunan dərmanlar”

Prof. Paolo Sbraccia (İtaliya)

Tor Vergata-da Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin rəhbəri,
Daxili Xəstəliklər üzrə İxtisas Məktəbinin direktoru və Diyetologiya Kursunun sədri.

“Piylənmənin cərrahiyyə yolu”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

 III-cü Sessiya “Piylənmə və komorbid xəstəliklər” 

“Nutrigenetikanın piylənməyə təsiri”

Prof. Karmelo Ricco (İtalya)

Roma UNICUSANO Universitetinin Tibb və Cərrahiyyə Doktoru, Beynəlxalq Klinik Bəslənmə Akademiyasının (A.I.Nu.C.) prezidenti

 “COVID-19 və piylənmə: Hərəkətə keçmək vaxtıdır”

Prof. Feray Akbaş (Türkiyə)

Sağlıq Elmləri Üniversiteti, İstanbul Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin müdiri

“Piylənməsi olan xəstələrdə ŞD tip 2 nəzarətinin optimallaşdırılması”

Prof., t.e.d., Valeh Mirzəzadə (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədri

“Piylənmə prediabetin risk amili kimi”

Dr. Sədaqət Sultanova (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d. , Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədr müavini

“Piylənməsi olan  xəstələrdə tip 2 diabetin müalicəsində antidiabetik dərman seçiminin əsasları”

Prof. Dilek Yazıcı (Türkiyə)

Daxili Tıbb Şöbəsi, Daxili Xəstəliklər, Endokrinoloji və Metabolizma şöbəsi

“ŞD tip 2 xəstələrində bariatrik cərrahiyyənin istifadəsinin nəticələri”

Dr. Gülay Məmmədova (Azərbaycan)

həkim-endokrinoloq, HB Güvən Klinikası, ADHTI, Terapiya kafedrasının doktorantı

 II – ci Panel  SATELLİT- SIMPOZIUM “VENATURA”

 “ŞD tip 2 xəstələrində funksional yanaşma”

Uzm. Dr. Aytac Karadağ (Türkiyə)

Memorial Bahçelievler Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər Bölümü

 IV-cü Sessiya “Piylənmənin profilaktikası və sağlam həyat tərzi” 

“Piylənmə və mikrobiota”

PhD. Dr. Gülüstan Babayeva
 (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

“Sağlıqlı kilovermənin qaydaları”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Qida mütəxəssisi, diyetoloq, piylənmənin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piy toxuması və irizin hormonu”

Dr. Gülsüm Hüseynova (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Uşaq piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

“İnsulinrezistentliyin yaranmasında kortizolun rolu”

Dr. Nərmin Novruzova (Azərbaycan)

Həkim-dietoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Insulin dirəncinin müalicəsində qida əlavələrinin rolu”

Dr. Şumarə Qaracayeva (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Türkiyə Funksional Tibb Akademiyası məzunu, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Piylənmənin və aterosklerozun müalicə və profilaktikasında Omeqa-3 rolu”

Dr. İradə Abdullayeva

Həkim-diyetoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

TƏDBİRİN PROQRAMI:

I-ci Sessiya 

II-ci Sessiya 

III-cü Sessiya 

IV-cü Sessiya 

 I-ci Sessiya “Piylənmə tibbi-sosial problemidir” 

“Piylənməyə qarşı mübarizə səhiyyə sisteminin və dövlətin prioritet vəzifələrindən biridir”

Dr. Qəhrəman Haqverdiyev (Azərbaycan)

Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (ISIM-in ) direktoru

“Dünya Piylənmə Günü 2021”

Dr. Sevinc Zaman (Azərbaycan)

ANDOP-un (Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin profilaktikası Akademiyası) rəhbəri

“Artıq çəki və piylənmə bu günün ciddi problemləridir”

Dr. Hande Harmançı (Türkiyə)

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ölkə ofisinin rəhbəri

“Piylənmənin idarə olmasında təlimlərin və mariflənmənin rolu”

Dr. Olivia Barata Cavalcanti (Böyük Britaniya)

Dünya Piylənmə Federasiyasının (WOF) Elm və Proqramlar üzrə rəhbəri

 “Aşağı ətraflarda xroniki venoz çatışmazlıq, aşağı ətraflarda ödemlər, limfedema, lipodema və artıq çəki: risk faktorundan nəticəyə doğru”

Dr. Vüqar Fəttah-Pur (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ADHTİ-nin «Damar cərrahiyyəsi kursu ilə cərrahiyyə» kafedrasının dosenti, AÜDCA-nın Xroniki yara və Diabetik ayaq üzrə işçi qrupunun rəhbəri, İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzinin direktoru

“Piylənmə və Arterial hipertenziya”

Prof., t.e.d., İsax Mustafayev (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrası, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri

“Kardiovaskulyar patologiyalar və qidalanma”

Dr. Yasmin Rüstəmova (Azərbaycan)

ATU TCK Kardiologiya və kardiocərrahiyyə şöbəsinin II daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti

“Ölkəmizdə Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyənin dünəni, bu günü və gələcəyi”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

II-ci Sessiya "EASO-OMFT (Obesity Management Task Force)" 


“Piylənmə bir xronik xəstəlik kimi”

Prof. Abd Tahrani (Böyük Britaniya)

Birminhem Universiteti (UOB), Milli Tibbi Araşdırmalar İnstitutunun doktoru, “Heart of England NHS Foundation Trust” təşkilatının rəhbəri və fəxri məsləhətçi-endokrinoloqu

“Piylənmə ilə əlaqəli klinik fəsadlar”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq. Piylənmə üzrə beynalxalq mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piylənmənin fərdi və kliniki stiqması”

Prof. Luca Busetto (İtaliya)

Piylənmənin Tədqiqat və İnteqrasiyalı İdarəetmə Mərkəzinin - Padova Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər üzrə mütəxəssisi

“Piylənmənin multidissiplinar idarəedilməsi”

Prof. Volkan Demirhan Yumuk  (Türkiyə)

 İstanbul Üniversiteti Cerrehpaşa Tibb Fakültəsi Endokrinoloji, Metabolizma və Diyabet şöbəsi

“Müalicəvi qidalanma”

Prof. Maria Hassapidou (Yunanıstan)

Beynəlxalq Yunan Universitetinin Nutrisiologiya Elmləri və Pəhriz Bölümünün müdiri

Piylənmənin idarəedilməsində fiziki aktivlik”

Prof. Jean-Michel Oppert (Fransa)

Paris Pitié-Salpêtrière Universitet Xəstəxanasının Nutrisiologiya, Ürək və Metabolizma şöbəsinin müdiri 

“Piylənmənin müalicəsində  istifadə olunan dərmanlar”

Prof. Paolo Sbraccia (İtaliya)

Tor Vergata-da Universitet Xəstəxanasının Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin rəhbəri,
Daxili Xəstəliklər üzrə İxtisas Məktəbinin direktoru və Diyetologiya Kursunun sədri.

“Piylənmənin cərrahiyyə yolu”

Dr. Taryel Ömərov (Azərbaycan)

t.ü.f.d., ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrası, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiyasiyasının sədri

 III-cü Sessiya “Piylənmə və komorbid xəstəliklər” 


“Nutrigenetikanın piylənməyə təsiri”

Prof. Karmelo Ricco (İtalya)

Roma UNICUSANO Universitetinin Tibb və Cərrahiyyə Doktoru, Beynəlxalq Klinik Bəslənmə Akademiyasının (A.I.Nu.C.) prezidenti

 “COVID-19 və piylənmə: Hərəkətə keçmək vaxtıdır”

Prof. Feray Akbaş (Türkiyə)

Sağlıq Elmləri Üniversiteti, İstanbul Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər və Piylənmə Mərkəzinin müdiri

“Piylənməsi olan xəstələrdə ŞD tip 2 nəzarətinin optimallaşdırılması”

Prof., t.e.d., Valeh Mirzəzadə (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədri

“Piylənmə prediabetin risk amili kimi”

Dr. Sədaqət Sultanova (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d. , Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədr müavini

“Piylənməsi olan  xəstələrdə tip 2 diabetin müalicəsində antidiabetik dərman seçiminin əsasları”

Prof. Dilek Yazıcı (Türkiyə)

Daxili Tıbb Şöbəsi, Daxili Xəstəliklər, Endokrinoloji və Metabolizma şöbəsi

“ŞD tip 2 xəstələrində bariatrik cərrahiyyənin istifadəsinin nəticələri”

Dr. Gülay Məmmədova (Azərbaycan)

həkim-endokrinoloq, HB Güvən Klinikası, ADHTI, Terapiya kafedrasının doktorantı

 II – ci Panel  SATELLİT- SIMPOZIUM “VENATURA”

 “ŞD tip 2 xəstələrində funksional yanaşma”

Uzm. Dr. Aytac Karadağ (Türkiyə)

Memorial Bahçelievler Xəstəxanası Daxili Xəstəliklər Bölümü

 IV-cü Sessiya “Piylənmənin profilaktikası və sağlam həyat tərzi” 


“Piylənmə və mikrobiota”

PhD. Dr. Gülüstan Babayeva (Azərbaycan)

ADHTİ-nin Terapiya kafedrasının dosenti, t.ü.f.d.

“Sağlıqlı kilovermənin qaydaları”

Dr. Emil Hidayətli (Azərbaycan)

Qida mütəxəssisi, diyetoloq, piylənmənin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis, ANDOP həmtəsisçi və baş təlimçi

“Piy toxuması və irizin hormonu”

Dr. Gülsüm Hüseynova (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Uşaq piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

“İnsulinrezistentliyin yaranmasında kortizolun rolu”

Dr. Nərmin Novruzova (Azərbaycan)

Həkim-dietoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Insulin dirəncinin müalicəsində qida əlavələrinin rolu”

Dr. Şumarə Qaracayeva (Azərbaycan)

Həkim-diyetoloq, Türkiyə Funksional Tibb Akademiyası məzunu, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi 

“Piylənmənin və aterosklerozun müalicə və profilaktikasında Omeqa-3 rolu”

Dr. İradə Abdullayeva

Həkim-diyetoloq, Piylənmənin müalicəsi üzrə mütəxəssis, ANDOP təlimçisi

2021-ci il Dünya Piylənmə ilə mübarizə Gününü Azərbaycanda Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib. 

Iştirak ödənişsizdir

İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN MÜRACİƏT

Tədbirin başlamasına qalıb:

{dnn}
{dl}
{hnn}
{hl}
{mnn}
{ml}
{snn}
{sl}

2021-ci il Dünya Piylənmə ilə mübarizə Gününü Azərbaycanda Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD)və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib. 

2021-ci il Dünya Piylənmə ilə mübarizə Gününü Azərbaycanda Nutrisiologiya, Diyetologiya və Piylənmənin Profilaktikası Akademiyası (ANDOP) Səhiyyə Nazirliyi (İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi), WOF (World Obesity Federation), Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyi (TOAD) və EASO-OMFT (Obesity Management Task Force) təşkilatının piylənmə ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun dəstəyi ilə həyata keçirilib. 

Qalereya

Qalereya

Qalereya

Qalereya

Dünya Piylənmə ilə mübarizə gününə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransı izləyə bilərsiniz! 

Bizimlə əlaqə:

(+994 50) 661-09-33

Bizimlə əlaqə:

(+994 50) 661-09-33